Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

1787 c306 500
Reposted frommrautyna mrautyna viadaggur daggur

February 24 2015

chantalles
5045 bddc 500
Reposted byblackhole blackhole

January 07 2015

chantalles
4740 e20d
chantalles
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapiksele piksele

January 01 2015

chantalles
0152 57eb
Reposted fromlove-winter love-winter vianothingness nothingness

December 31 2014

chantalles
chantalles
należy zgodzić się
pochylić łagodnie głowę
nie załamywać rąk
posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie
jak protezą
bez fałszywego wstydu
ale także bez pychy

nie wywijać kikutem
nad głowami innych
nie stukać białą laską
w okna sytych

pić wyciąg gorzkich ziół
ale nie do dna
zostawić przezornie
parę łyków na przyszłość

przyjąć
ale równocześnie
wyodrębnić w sobie
i jeśli jest to możliwe
stworzyć z materii cierpienia
rzecz lub osobę

grać
z nim
oczywiście
grać

bawić się z nim
jak z chorym dzieckiem
wymuszając w końcu
głupimi sztuczkami
nikły uśmiech
Reposted fromviviene viviene

October 20 2014

chantalles
7238 1954
Reposted fromZuzanka Zuzanka viagwiazdeczka gwiazdeczka
chantalles
chantalles
Reposted fromchaveleh chaveleh viagwiazdeczka gwiazdeczka
chantalles
Reposted bypaatisonballantinesCarlotabrowser

May 12 2014

chantalles
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
chantalles
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole

May 11 2014

chantalles
0230 2ee5 500
Reposted fromwagabunda wagabunda
chantalles
Reposted fromwagabunda wagabunda
chantalles
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viamakemewannadie makemewannadie
Reposted fromweheartit weheartit
chantalles
Reposted fromimyours imyours viavesania vesania
chantalles
0763 2244
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viabitemyneck bitemyneck

May 05 2014

2288 d848 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl