Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

chantalles
7055 ac6f 500
Reposted byfnk4 fnk4

March 29 2015

chantalles
Im jestem starsza, im więcej ludzi poznaję, tym mniej myślę, że wiem. Jak poznać, czy ktoś jest dobry, czy nie. Jak poznać, czy związek ma szanse, czy jest skazany na rozpad? Skąd to wiadomo? Wiemy o ludziach tylko tyle, ile oni chcą, abyśmy wiedzieli.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viahelenburns helenburns
chantalles
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viahelenburns helenburns
chantalles
Może tylko nam odchodzenie wydaje się straszne? Może bardziej cierpią ci, co zostają?
— Dorota Terakowska – Poczwarka
Reposted fromallay allay viavstane vstane
chantalles

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, miłość do ostatniego wejrzenia, miłość od każdego i do każdego wejrzenia.  

— Nabokov; najpiękniej
Reposted fromaillie aillie viavstane vstane
chantalles
Nauczyłem w życiu się
Paru rzeczy - wszystkich źle
— Kult
Reposted fromBettyLou BettyLou viavstane vstane
chantalles
Jak dojrzeć w kulturze, która promuje cechy dziecka: radosność, otwartość, bezrefleksyjność. Gdzie pragnienie powagi jest obciachem, a dojrzałość, podobnie jak starość – obelgą. Wydaje się, że młodzi ludzie mają problem z rzeczywistością, którą wywalczyli także dla nich ich rodzice. Powodzenie książek i filmów o II wojnie światowej i tłumy w Muzeum Powstania Warszawskiego to nie tylko wyraz patriotyzmu młodych. Stoi za tym także zazdrość o czas, w którym wojna, walka wyznaczały prostą cezurę między czasem dzieciństwa a dorosłością. Chłopcy stawali się mężczyznami, dziewczynki – kobietami. Coś tracili, ale zyskiwali rodzaj powagi, której próżno szukać w dzisiejszym fajnym świecie. Pytanie, czy podobnie jak Artur nie jesteśmy tylko płaczliwymi dziećmi, które chciałyby dorosnąć, ale ciężaru dorosłości nie są w stanie udźwignąć. Okazuje się, że prawie pół wieku od napisania Tango wciąż idealnie opisuje nasze czasy.
— Aneta Kyzioł o teatralnej premierze "Tanga" Mrożka
Reposted fromBotwinka Botwinka viavstane vstane
chantalles

Jan Twardowski - Przyszła (2000)

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem że przycichła w niebie
Mówię do niej:
- Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
- Kocham ciebie
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator viavstane vstane
chantalles
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
chantalles
6155 4141 500
Reposted fromhormeza hormeza viavstane vstane
chantalles
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavstane vstane
chantalles

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viavstane vstane

March 21 2015

chantalles
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto

March 09 2015

chantalles
nie kocham Cię wcale
tylko moja dusza jakaś taka smutna
kiedy przechodzisz obok
obojętnie
— K.K. Baczyński
Reposted bysolittleowlallay
chantalles
8779 a21c 500
Tags: House of Cards

March 05 2015

chantalles
6368 fcc5 500
Reposted byMartushkaallay
chantalles
6131 5f2a
Reposted byewusiaq84angelassomethingpatolcja
chantalles
7163 c658 500
...Sudety czas wyruszyć w drogę ...
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viaidontbite idontbite
9415 fd87 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viathealex thealex
chantalles
Kjerag, Norway
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl