Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2014

chantalles
Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem.
— Andrzej Grabowski

February 04 2014

chantalles
6233 a9ef

You don’t get to choose if you get hurt in this world…but you do have some say in who hurts you. I like my choices.

Reposted fromturntechganymede turntechganymede
chantalles
6824 c3f1
Reposted fromunr-eal unr-eal viapuzzle puzzle

February 02 2014

1332 4dcb 500

lcyungsoos:

Gorgeous co-star 豪華共演��������� (by mirei24)

Reposted frommyloveworld1 myloveworld1
chantalles
9347 a4a9 500
Reposted fromstylte stylte viapuzzle puzzle
chantalles
5465 6187
  tęsknie za morzem ...
Reposted fromIriss Iriss viapuzzle puzzle
chantalles
    Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
     
— Kathryn Harrison - Exposure / chyba wszyscy faceci tak mają?
Reposted frompiepszoty piepszoty viagwiazdeczka gwiazdeczka
chantalles
Jezioro Czorsztyńskie, w tle zamki w Niedzicy i Czorsztynie
Reposted fromkanusia kanusia viagwiazdeczka gwiazdeczka
chantalles
Nie wytrzymam. Jestem taką uczuciową sierotką, że potrzebuję kogoś obok, kto mnie pogłaska i minimum cztery razy w ciągu dnia powie, że jestem ważna. Każdy atom, z którego jestem zbudowana, zawiera pierwiastki skumulowanych kompleksów i dlatego muszę wiedzieć, że ktoś mnie lubi, lubi tego potworka we mnie i tego paskudnego zmieniacza nastrojów, który we mnie siedzi i sprytnie przełącza kanały.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viagwiazdeczka gwiazdeczka
chantalles
8065 cf81
Reposted fromvillablaa villablaa viapuzzle puzzle
chantalles
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
— Charles Bukowski
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viagwiazdeczka gwiazdeczka


Submitted by new york
Reposted frominspired inspired viagwiazdeczka gwiazdeczka
chantalles
6375 f44f 500
chantalles
5011 ead9 500
Reposted fromznikanie znikanie viapuzzle puzzle
chantalles
2058 ec49
Reposted fromneverragain neverragain viagwiazdeczka gwiazdeczka
8836 1c60 500
chantalles
siedzę i czekam
0154 2531
Reposted fromNanutka Nanutka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl